Klimamarin 2018

Klimamarin 2018 arrangeres 13. – 14. november 2018 på Scandic Nidelven i Trondheim fra lunch til lunch.

Noen av temaene på årets Klimamarin:

  • Kan klimaendringer stoppe 2050-visjonen?
  • Ambisjoner for redusert klimaavtrykk
  • Løsninger for redusert klimautslipp fra sjømatnæringen
  • Forskernes 10-minutt – glimt fra forskningsprosjekter som kan bety en forskjell