Klimamarin 12.-13. november 2019

Her finner du foredragene fra årets konferanse

Klimamarin er en lunsj-til-lunsj konferanse på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Klimaendringene kommer stadig tettere på oss. Vi opplever mer ekstremvær, på én dag i august smeltet over ti milliarder tonn is på Grønland og forskerne blir mer og mer konkrete på hvilke endringer som truer det marine miljøet. Vi må redusere utslippene av klimagasser kraftig, men det er ikke nok. Vi må også fjerne klimagasser fra atmosfæren eller havet, både de som allerede er sluppet ut og de som vil bli sluppet ut.

Program Klimamarin 2019

Temaer på årets Klimamarin vil blant annet være:

  • Hvilke effekter har klimaendringene på det marine miljøet? Hør hva FNs klimapanels siste rapport sier.
  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • CO2 må fjernes fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Vi må endre måten vi produserer mat på – er sjømat en del av løsningen?

Meld deg på i dag