Klimamarin 12.-13. november 2019

Klimamarin er en lunsj-til-lunsj konferanse på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Hold av datoene allerede nå. Tema og program kommer snart.