Om Klimamarin

Klimamarin er en klimakonferanse for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Fiskeri- og havbruksnæringen kan både bli rammet av klimaendringene og være en viktig bidragsyter for å redusere klimafotavtrykket fra produksjon av mat. På Klimamarin presenterer vi den siste oppdaterte kunnskapen om hvordan vi ligger an i forhold til å nå de globale klimamålene. Klimamarin skal også belyse hvordan klimaendringene kan påvirke fiskeri- og havbruksnæringen på godt og vondt, og hvordan næringene kan bidra til å redusere klimafotavtrykket enda mer. Og ikke minst så ønsker vi å presntere hva som er den til enhver tid sittende regjeringens klimaambisjoner for fiskeri- og havbruksnæringen.

SINTEF Ocean står som arrangør av Klimamarin i samarbeid med NCE Aquatech Cluster, og konferansen ble arrangert for første gang i 2014.