Author Archives: klimamarin

Bank of England om klima og «horisontens tragedie»

I sin tale til forsikringsselskapet Lloyds tar sentralbanksjefen i England, Mark Carney, for seg klimaendringer, finansiell stabilitet og «horisontens tragedie». En sterk og ærlig tale som nok burde ha fått mer oppmerksomhet. 

Vi har tatt oss friheten til å gjengi noen ord fra talen

» Climate change is the Tragedy of the Horizon……We don’t need an army of actuaries to tell us that the catastrophic impacts of climate change will be felt beyond the traditional horizons of most actors – imposing a cost on future generations that the current generation has no direct incentive to fix……The horizon for monetary policy extends out to 2-3 years. For financial stability it is a bit longer, but typically only to the outer boundaries of the credit cycle – about a decade……..In other words, once climate change becomes a defining issue for financial stability, it may already be too late.»

Les hele talens han her, og se video av den nedenfor.  

 

Kristin Hurum i Cermaq om «hvorfor klimamarin»?

av Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk

Kristin Hurum Cermaq

 

Vi er så heldige at vi fikk med oss Kristin Vibeke Hurum som er Kvalitetsdirektør i Cermaq i programkomiteen for årets klimamarin konferanse og stilte henne noen spørsmål:

 

 

 

 

Hvorfor bidrar din organisasjon til klimamarin?
Klima har stor betydning for oppdrettsnæringen. Værforholdene er viktige for fisken, medarbeiderne, driften, utstyr og lokalisering. Klimamarin er en god anledning til å dele erfaringer og lære mer om de utfordringene næringen står overfor, både hvordan man kan bidra til å redusere påvirkningen og forstå hvordan man best kan tilpasse seg.

Hva synes du personlig er spesielt viktig for sjømatnæringen mht. klimautfordringer -og muligheter?
Klimaendringer er en av de største globale utfordringene vi står overfor. Sjømatnæringen har store muligheter fordi karbonutslippet er lavt sammenlignet med produksjon av proteinrik mat på land. Samtidig er det flere områder der næringen kan redusere sine utslipp og her trenger man leverandørene med på laget.

Om cermaq: Cermaqs visjon er å være et globalt oppdrettsselskap som er ledende i bærekraftig produksjon av salmonider. Cermaq har virksomhet I Chile, Canada og Norge. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. I 2014 hadde Cermaq Group en omsetning på 5,6 milliarder kroner, og et samlet salgsvolum på 136.700 tonn laks og ørret.  Gruppen sysselsetter totalt ca. 4 100 medarbeidere globalt.

 

Forsuring og oppvarming gir store og globale endringer i marine økosystemer

En studie av mer enn 632 publiserte eksperimenter er brukt til å vurdere de potensielle effektene av forsuring og oppvarming av havene på de marine økosystemene. Konklusjonen er at vi står ovenfor omfattende og globale endringer i næringsgrunnlaget vårt. 

Dette er klippet fra artikkelens sammendrag:

«People are not only concerned about climate change and its effects on plant and animal diversity but also about how humans are fundamentally changing the globe’s largest ecosystem that sustains economic revenue and food for many countries. We show that many species communities and ocean habitats will change from their current states. Ocean acidification and warming increase the potential for an overall simplification of ecosystem structure and function with reduced energy flow among trophic levels and little scope for species to acclimate. The future simplification of our oceans has profound consequences for our current way of life, particularly for coastal populations and those that rely on oceans for food and trade.»

Hele artikkelen finner du her: Global alteration of ocean ecosystem functioning due to increasing human CO2 emissions

 

Hvordan kan en klimavinner beholde ledelsen – Nye eksportløsninger for Norsk laks?

Transport kan stå bak en betydelig andel av Norsk laks sitt klimaspor på veien fra fôr til forbruker. Nye og mer energieffektive eksportmetoder vil være viktig for å redusere klimasporet til norsk laks.

Å flytte transport fra vei til vann er et klimatiltak det ofte pekes på også for laksen. Les mer her om et forslag om å frakte opptil 100 trailere med laks fra Trøndelag til Danmark på skip. Bak dette initiativet står Midtnorsk Kysthavnallianse 

 

 

Forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen sakker av

Det anerkjente tyske Potsdam Institute for Climate Impact Research har i løpet av sommeren sluppet rapporter og artikler som viser at utslipp av drivhusgasser ikke bare forårsaker global oppvarming, men også forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen er i ferd med å sakne.

Både forsuring og endringer i havstrømmene er konsekvenser av klimagassutslipp det er pekt på tidligere. Arbeidet til Potsdam Institute kan vise at endringene i de marine økosystemene skjer raskere og i et enda større omfang enn det mange har antatt. Følg lenkene i teksten for tilgang til artikler og rapporter. 

 

Opptil 1/3 av globale utslipp av drivhusgasser kommer fra landbruket

Globale matsystemer står bak opptil en tredjedel av de globale utslippene av drivhusgasser forteller denne artikkelen fra anerkjente Nature. Videre pekes det på at det å redusere klimapåvirkning fra matproduksjon og distribusjon vil være sentralt for å begrense klimaendringene. 

“The food-related emissions and the impacts of climate change on agriculture and the food system will profoundly alter the way we grow and produce food,” 

Her finner du hele artikkelen: http://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708#/b1 

Her finner du en informativ side om hvor og hvordan landbruket forårsaker utslipp av drivhusgasser: http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions

 

Ny stortingsmelding om norske utslippsforpliktelser frem mot 2030

Her finner dere den siste stortingsmeldingen om norske utslippsforpliktelser [lenke]

Meldingen orienterer om at regjeringen i første kvartal 2015 vil sende inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldingen orienterer videre om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

 

LO og NHO sammstemte om abmbisiøse klimamål

LO og NHO ber regjeringen følge EUs ambisiøse klimamål i et felles innspill til den kommende klimameldingen. Blant annet peker de på at det er store muligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet [lenke].

Vi i Klimamarin vil se nærmere på hvilken rolle fiskeri- og havbruksnæringen kan spille i denne omleggingen. Kan man innrette seg slik at omleggingen presenterer muligheter? Eller gir det bare utfordringer og utgifter? 

Les en felles kronikk fra LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund om «Hva kan Norge gjøre for klimaet?» her: Lenke til kronikk

 

 

 

 

Norsk sjømat en del av klimaforhandlingene i Paris 2015?

I 2014 presenterte Klimamarin konferansen de siste rapportene fra FNs klimapanel (IPPC) og relaterte funn der til sjømatnæringen. Se presentasjoner fra flere av de forskerne bak disse rapportene her.

Det ble en gang for alle slått fast at utslipp av klimagasser må reduseres drastisk. For å få til dette trenger verden samhandling og i desember 2015 møtes verdens ledere i et toppmøte i Paris for bli enige om en ny klimaavtale. 

I forkant av møtet skal alle land levere foreløpige forslag til hvordan de vil kutte. I Norge har det medført en frisk debatt om hvilke mål vi skal sette oss og Regjeringen har foreslått at vi skal kutte norske utslipp med 40% sammenliknet med 1990 og at Norge skal bli en del av EUs klimanettverk. 

6. februar 2015 skal det komme en stortingsmeldingen om ny norsk klimaforpliktelse for perioden etter 2020. Meldingen vil omtale forslaget til forpliktelse, bakgrunnen for målet som er satt og hvordan det kan oppfylles.

Hvilken rolle vil den norske fiskeri og havbruksnæringen spille i de målene Regjeringen her setter seg? 

 

 

« Older Entries Recent Entries »