Category Archives: Ukategorisert

Er havet løsningen på klimakrisen?

Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale klimapanelet, presenterer rapporten «The Ocean as a Solution to Climate Change» som foreslår 5 tiltak for handling. Rapporten viser at havet kan spille en mye større rolle enn først antatt i å redusere karbonfotavtrykket og begrense global oppvarming.

Tiltakene for handling som blir lagt frem er havbasert fornybar energi, havbasert transport, restaurering av marine økosystemer, sjømat og til slutt lagring av karbon i havbunnen. 

Vi håper å se deg på Klimamarin 2019!

Meld deg på i dag.

Få siste nytt fra FNs klimapanel på Klimamarin

Presentasjoner fra de to siste IPCC rapportene er et av hovedtemaene på Klimamarin som arrangeres 12.-13. november i Trondheim.

I går slapp FNs klimapanel rapporten som viser at klimaendringene vil føre til dramatiske endringer i havet. Endringer som også kan få alvorlige konsekvenser for sjømatnæringen i Norge og internasjonalt. Vi får økte havtemperaturer, surere hav med mindre oksygen, varmere hav og endringer i fiskebestander

Noen av endringene vil skje selv om vi klarer å kutte utslippene slik Paris-avtalen legger opp til. Forsker Geir Ottersen i Havforskningsinstituttet er en av hovedforfatterne bak rapporten og han kommer til Klimamarin for å presentere de viktigste funnene.

Matproduksjon må endres radikalt

Tidligere i høst kom klimapanelets rapport om hvordan klimaendringene virker på landjorda. Der vises det til at vi trenger en radikal endring i måten vi produserer mat på, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter landområdene i verden. Seniorforsker Anne Sophie Daloz fra Cicero vil presentere hovedtrekkene i rapporten på Klimamarin.

Andre tema på konferansen:

  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • Hva skal til for å gjøre utbygging av anlegg for havvind mindre konfliktfylt enn anlegg for landvind?
  • Det er ikke nok å redusere CO2-utslippene – vi må fjerne CO2 fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Klimamarin er en lunsj-til-lunsj konferanse på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Meld deg på her

Vi endrer kosholdet for å redusere egen klimapåvirkning

Sjømat kan være en svært klimaeffektiv måte å produsere mat på – sammenlignet med andre produksjonssystemer for animalsk protein, men bryr forbrukeren seg om dette? Vil den mest klimavennlige maten få noen fordeler i markedet? Dette er vel spørsmål bare fremtiden vil gi et sikkert svar på, men forskning fra Statens institutt for forbruksforskning viser at 1 av 5 nordmenn nå kutter biffen for miljøet. 

«– Det er blitt større bevissthet rundt miljøeffektene av forbruket. Forbrukerne er i større grad klar over de negative konsekvensene av forbruket. Blant annet forbruk av kjøtt og klær er oppe i den politiske debatten og i mediene, sier SIFO-forsker Torvald Tangeland til NRK.»

Se hele nyhetssaken og lenker til SIFO sin forskning her: https://www.nrk.no/norge/flere-kutter-biffen-for-miljoet-1.13204238  

 

Jonathan Foley: The other inconvenient truth

Dette TED innlegget om mat og miljø forteller om flere ukomfortable sannheter og hvorfor vi må lage redusere miljøpåvirkning og produsere mat mer effektivt: 

«A skyrocketing demand for food means that agriculture has become the largest driver of climate change, biodiversity loss and environmental destruction. Jonathan Foley shows why we desperately need to begin «terraculture» — farming for the whole planet.» [lenke til TED sin side her]

 

Workshop Klimaendringer, tilpasningsstrategier og innovasjon i oppdrettsnæringen

Grete K. Hovelsrud, prosjektleder ved Nordlandsforskning inviterer i forkant av Klimamarin (Tirsdag 17. november 08:30-10:45) til en workshop «Klimaendringer, tilpasningsstrategier og innovasjon i oppdrettsnæringen» på Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Hovedmålet med denne workshopen er å styrke samarbeidet mellom forskere, næring og myndigheter for å utveksle og utvikle kunnskap om innovasjon og tilpasning til  klimaendringer i oppdrettsnæringen.

Deltakelse på workshopen er gratis. Kontakt Grete K. Hovelsrud for spørsmål og påmelding: gho@nforsk.no

Se program og mer info her: Invitasjon til workshop KlimaMarin 2015.

Amerikas 3de største bank: Bremsing lønner seg

Citibank, den 3de største banken i Amerika, viser i en av sine siste rapporter, «ENERGY DARWINISM II Why a Low Carbon Future Doesn’t Have to Cost the Earth», at å bremse global oppvarming kan være den mest lønnsomme utviklingen, fremfor «business as usual» med en margin på flere trillioner USD, det vil si mer enn 5 000 000 000 000 NOK.

De forklarer dette blant annet med fallende priser på fornybar energi og mer energieffektive løsninger. I tillegg til økonomien peker de selvsagt på all den risikoen vi unngår med å bremse global oppvarming. 

Les hele rapporten her: Lenke

Citibank har også satt seg høye mål for å finansiere klimavennlige løsninger:

«$100 Billion Environmental Finance Initiative: Citi will lend, invest and facilitate $100 billion over 10 years (2014-2023) towards activities that reduce the impacts of climate change and create environmental solutions that benefit people and communities.»

Bank of England om klima og «horisontens tragedie»

I sin tale til forsikringsselskapet Lloyds tar sentralbanksjefen i England, Mark Carney, for seg klimaendringer, finansiell stabilitet og «horisontens tragedie». En sterk og ærlig tale som nok burde ha fått mer oppmerksomhet. 

Vi har tatt oss friheten til å gjengi noen ord fra talen

» Climate change is the Tragedy of the Horizon……We don’t need an army of actuaries to tell us that the catastrophic impacts of climate change will be felt beyond the traditional horizons of most actors – imposing a cost on future generations that the current generation has no direct incentive to fix……The horizon for monetary policy extends out to 2-3 years. For financial stability it is a bit longer, but typically only to the outer boundaries of the credit cycle – about a decade……..In other words, once climate change becomes a defining issue for financial stability, it may already be too late.»

Les hele talens han her, og se video av den nedenfor.  

 

Kristin Hurum i Cermaq om «hvorfor klimamarin»?

av Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk

Kristin Hurum Cermaq

 

Vi er så heldige at vi fikk med oss Kristin Vibeke Hurum som er Kvalitetsdirektør i Cermaq i programkomiteen for årets klimamarin konferanse og stilte henne noen spørsmål:

 

 

 

 

Hvorfor bidrar din organisasjon til klimamarin?
Klima har stor betydning for oppdrettsnæringen. Værforholdene er viktige for fisken, medarbeiderne, driften, utstyr og lokalisering. Klimamarin er en god anledning til å dele erfaringer og lære mer om de utfordringene næringen står overfor, både hvordan man kan bidra til å redusere påvirkningen og forstå hvordan man best kan tilpasse seg.

Hva synes du personlig er spesielt viktig for sjømatnæringen mht. klimautfordringer -og muligheter?
Klimaendringer er en av de største globale utfordringene vi står overfor. Sjømatnæringen har store muligheter fordi karbonutslippet er lavt sammenlignet med produksjon av proteinrik mat på land. Samtidig er det flere områder der næringen kan redusere sine utslipp og her trenger man leverandørene med på laget.

Om cermaq: Cermaqs visjon er å være et globalt oppdrettsselskap som er ledende i bærekraftig produksjon av salmonider. Cermaq har virksomhet I Chile, Canada og Norge. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. I 2014 hadde Cermaq Group en omsetning på 5,6 milliarder kroner, og et samlet salgsvolum på 136.700 tonn laks og ørret.  Gruppen sysselsetter totalt ca. 4 100 medarbeidere globalt.

 

« Older Entries