Category Archives: Ukategorisert

Vi endrer kosholdet for å redusere egen klimapåvirkning

Sjømat kan være en svært klimaeffektiv måte å produsere mat på – sammenlignet med andre produksjonssystemer for animalsk protein, men bryr forbrukeren seg om dette? Vil den mest klimavennlige maten få noen fordeler i markedet? Dette er vel spørsmål bare fremtiden vil gi et sikkert svar på, men forskning fra Statens institutt for forbruksforskning viser at 1 av 5 nordmenn nå kutter biffen for miljøet. 

«– Det er blitt større bevissthet rundt miljøeffektene av forbruket. Forbrukerne er i større grad klar over de negative konsekvensene av forbruket. Blant annet forbruk av kjøtt og klær er oppe i den politiske debatten og i mediene, sier SIFO-forsker Torvald Tangeland til NRK.»

Se hele nyhetssaken og lenker til SIFO sin forskning her: https://www.nrk.no/norge/flere-kutter-biffen-for-miljoet-1.13204238  

 

Jonathan Foley: The other inconvenient truth

Dette TED innlegget om mat og miljø forteller om flere ukomfortable sannheter og hvorfor vi må lage redusere miljøpåvirkning og produsere mat mer effektivt: 

«A skyrocketing demand for food means that agriculture has become the largest driver of climate change, biodiversity loss and environmental destruction. Jonathan Foley shows why we desperately need to begin «terraculture» — farming for the whole planet.» [lenke til TED sin side her]

 

Workshop Klimaendringer, tilpasningsstrategier og innovasjon i oppdrettsnæringen

Grete K. Hovelsrud, prosjektleder ved Nordlandsforskning inviterer i forkant av Klimamarin (Tirsdag 17. november 08:30-10:45) til en workshop «Klimaendringer, tilpasningsstrategier og innovasjon i oppdrettsnæringen» på Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Hovedmålet med denne workshopen er å styrke samarbeidet mellom forskere, næring og myndigheter for å utveksle og utvikle kunnskap om innovasjon og tilpasning til  klimaendringer i oppdrettsnæringen.

Deltakelse på workshopen er gratis. Kontakt Grete K. Hovelsrud for spørsmål og påmelding: gho@nforsk.no

Se program og mer info her: Invitasjon til workshop KlimaMarin 2015.

Amerikas 3de største bank: Bremsing lønner seg

Citibank, den 3de største banken i Amerika, viser i en av sine siste rapporter, «ENERGY DARWINISM II Why a Low Carbon Future Doesn’t Have to Cost the Earth», at å bremse global oppvarming kan være den mest lønnsomme utviklingen, fremfor «business as usual» med en margin på flere trillioner USD, det vil si mer enn 5 000 000 000 000 NOK.

De forklarer dette blant annet med fallende priser på fornybar energi og mer energieffektive løsninger. I tillegg til økonomien peker de selvsagt på all den risikoen vi unngår med å bremse global oppvarming. 

Les hele rapporten her: Lenke

Citibank har også satt seg høye mål for å finansiere klimavennlige løsninger:

«$100 Billion Environmental Finance Initiative: Citi will lend, invest and facilitate $100 billion over 10 years (2014-2023) towards activities that reduce the impacts of climate change and create environmental solutions that benefit people and communities.»

Bank of England om klima og «horisontens tragedie»

I sin tale til forsikringsselskapet Lloyds tar sentralbanksjefen i England, Mark Carney, for seg klimaendringer, finansiell stabilitet og «horisontens tragedie». En sterk og ærlig tale som nok burde ha fått mer oppmerksomhet. 

Vi har tatt oss friheten til å gjengi noen ord fra talen

» Climate change is the Tragedy of the Horizon……We don’t need an army of actuaries to tell us that the catastrophic impacts of climate change will be felt beyond the traditional horizons of most actors – imposing a cost on future generations that the current generation has no direct incentive to fix……The horizon for monetary policy extends out to 2-3 years. For financial stability it is a bit longer, but typically only to the outer boundaries of the credit cycle – about a decade……..In other words, once climate change becomes a defining issue for financial stability, it may already be too late.»

Les hele talens han her, og se video av den nedenfor.  

 

Kristin Hurum i Cermaq om «hvorfor klimamarin»?

av Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk

Kristin Hurum Cermaq

 

Vi er så heldige at vi fikk med oss Kristin Vibeke Hurum som er Kvalitetsdirektør i Cermaq i programkomiteen for årets klimamarin konferanse og stilte henne noen spørsmål:

 

 

 

 

Hvorfor bidrar din organisasjon til klimamarin?
Klima har stor betydning for oppdrettsnæringen. Værforholdene er viktige for fisken, medarbeiderne, driften, utstyr og lokalisering. Klimamarin er en god anledning til å dele erfaringer og lære mer om de utfordringene næringen står overfor, både hvordan man kan bidra til å redusere påvirkningen og forstå hvordan man best kan tilpasse seg.

Hva synes du personlig er spesielt viktig for sjømatnæringen mht. klimautfordringer -og muligheter?
Klimaendringer er en av de største globale utfordringene vi står overfor. Sjømatnæringen har store muligheter fordi karbonutslippet er lavt sammenlignet med produksjon av proteinrik mat på land. Samtidig er det flere områder der næringen kan redusere sine utslipp og her trenger man leverandørene med på laget.

Om cermaq: Cermaqs visjon er å være et globalt oppdrettsselskap som er ledende i bærekraftig produksjon av salmonider. Cermaq har virksomhet I Chile, Canada og Norge. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. I 2014 hadde Cermaq Group en omsetning på 5,6 milliarder kroner, og et samlet salgsvolum på 136.700 tonn laks og ørret.  Gruppen sysselsetter totalt ca. 4 100 medarbeidere globalt.

 

Forsuring og oppvarming gir store og globale endringer i marine økosystemer

En studie av mer enn 632 publiserte eksperimenter er brukt til å vurdere de potensielle effektene av forsuring og oppvarming av havene på de marine økosystemene. Konklusjonen er at vi står ovenfor omfattende og globale endringer i næringsgrunnlaget vårt. 

Dette er klippet fra artikkelens sammendrag:

«People are not only concerned about climate change and its effects on plant and animal diversity but also about how humans are fundamentally changing the globe’s largest ecosystem that sustains economic revenue and food for many countries. We show that many species communities and ocean habitats will change from their current states. Ocean acidification and warming increase the potential for an overall simplification of ecosystem structure and function with reduced energy flow among trophic levels and little scope for species to acclimate. The future simplification of our oceans has profound consequences for our current way of life, particularly for coastal populations and those that rely on oceans for food and trade.»

Hele artikkelen finner du her: Global alteration of ocean ecosystem functioning due to increasing human CO2 emissions

 

Hvordan kan en klimavinner beholde ledelsen – Nye eksportløsninger for Norsk laks?

Transport kan stå bak en betydelig andel av Norsk laks sitt klimaspor på veien fra fôr til forbruker. Nye og mer energieffektive eksportmetoder vil være viktig for å redusere klimasporet til norsk laks.

Å flytte transport fra vei til vann er et klimatiltak det ofte pekes på også for laksen. Les mer her om et forslag om å frakte opptil 100 trailere med laks fra Trøndelag til Danmark på skip. Bak dette initiativet står Midtnorsk Kysthavnallianse 

 

 

Forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen sakker av

Det anerkjente tyske Potsdam Institute for Climate Impact Research har i løpet av sommeren sluppet rapporter og artikler som viser at utslipp av drivhusgasser ikke bare forårsaker global oppvarming, men også forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen er i ferd med å sakne.

Både forsuring og endringer i havstrømmene er konsekvenser av klimagassutslipp det er pekt på tidligere. Arbeidet til Potsdam Institute kan vise at endringene i de marine økosystemene skjer raskere og i et enda større omfang enn det mange har antatt. Følg lenkene i teksten for tilgang til artikler og rapporter. 

 

« Older Entries