Category Archives: Ukategorisert

Forsuring og oppvarming gir store og globale endringer i marine økosystemer

En studie av mer enn 632 publiserte eksperimenter er brukt til å vurdere de potensielle effektene av forsuring og oppvarming av havene på de marine økosystemene. Konklusjonen er at vi står ovenfor omfattende og globale endringer i næringsgrunnlaget vårt. 

Dette er klippet fra artikkelens sammendrag:

«People are not only concerned about climate change and its effects on plant and animal diversity but also about how humans are fundamentally changing the globe’s largest ecosystem that sustains economic revenue and food for many countries. We show that many species communities and ocean habitats will change from their current states. Ocean acidification and warming increase the potential for an overall simplification of ecosystem structure and function with reduced energy flow among trophic levels and little scope for species to acclimate. The future simplification of our oceans has profound consequences for our current way of life, particularly for coastal populations and those that rely on oceans for food and trade.»

Hele artikkelen finner du her: Global alteration of ocean ecosystem functioning due to increasing human CO2 emissions

 

Hvordan kan en klimavinner beholde ledelsen – Nye eksportløsninger for Norsk laks?

Transport kan stå bak en betydelig andel av Norsk laks sitt klimaspor på veien fra fôr til forbruker. Nye og mer energieffektive eksportmetoder vil være viktig for å redusere klimasporet til norsk laks.

Å flytte transport fra vei til vann er et klimatiltak det ofte pekes på også for laksen. Les mer her om et forslag om å frakte opptil 100 trailere med laks fra Trøndelag til Danmark på skip. Bak dette initiativet står Midtnorsk Kysthavnallianse 

 

 

Forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen sakker av

Det anerkjente tyske Potsdam Institute for Climate Impact Research har i løpet av sommeren sluppet rapporter og artikler som viser at utslipp av drivhusgasser ikke bare forårsaker global oppvarming, men også forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen er i ferd med å sakne.

Både forsuring og endringer i havstrømmene er konsekvenser av klimagassutslipp det er pekt på tidligere. Arbeidet til Potsdam Institute kan vise at endringene i de marine økosystemene skjer raskere og i et enda større omfang enn det mange har antatt. Følg lenkene i teksten for tilgang til artikler og rapporter. 

 

Opptil 1/3 av globale utslipp av drivhusgasser kommer fra landbruket

Globale matsystemer står bak opptil en tredjedel av de globale utslippene av drivhusgasser forteller denne artikkelen fra anerkjente Nature. Videre pekes det på at det å redusere klimapåvirkning fra matproduksjon og distribusjon vil være sentralt for å begrense klimaendringene. 

“The food-related emissions and the impacts of climate change on agriculture and the food system will profoundly alter the way we grow and produce food,” 

Her finner du hele artikkelen: http://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708#/b1 

Her finner du en informativ side om hvor og hvordan landbruket forårsaker utslipp av drivhusgasser: http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions

 

Ny stortingsmelding om norske utslippsforpliktelser frem mot 2030

Her finner dere den siste stortingsmeldingen om norske utslippsforpliktelser [lenke]

Meldingen orienterer om at regjeringen i første kvartal 2015 vil sende inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldingen orienterer videre om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

 

LO og NHO sammstemte om abmbisiøse klimamål

LO og NHO ber regjeringen følge EUs ambisiøse klimamål i et felles innspill til den kommende klimameldingen. Blant annet peker de på at det er store muligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet [lenke].

Vi i Klimamarin vil se nærmere på hvilken rolle fiskeri- og havbruksnæringen kan spille i denne omleggingen. Kan man innrette seg slik at omleggingen presenterer muligheter? Eller gir det bare utfordringer og utgifter? 

Les en felles kronikk fra LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund om «Hva kan Norge gjøre for klimaet?» her: Lenke til kronikk

 

 

 

 

Norsk sjømat en del av klimaforhandlingene i Paris 2015?

I 2014 presenterte Klimamarin konferansen de siste rapportene fra FNs klimapanel (IPPC) og relaterte funn der til sjømatnæringen. Se presentasjoner fra flere av de forskerne bak disse rapportene her.

Det ble en gang for alle slått fast at utslipp av klimagasser må reduseres drastisk. For å få til dette trenger verden samhandling og i desember 2015 møtes verdens ledere i et toppmøte i Paris for bli enige om en ny klimaavtale. 

I forkant av møtet skal alle land levere foreløpige forslag til hvordan de vil kutte. I Norge har det medført en frisk debatt om hvilke mål vi skal sette oss og Regjeringen har foreslått at vi skal kutte norske utslipp med 40% sammenliknet med 1990 og at Norge skal bli en del av EUs klimanettverk. 

6. februar 2015 skal det komme en stortingsmeldingen om ny norsk klimaforpliktelse for perioden etter 2020. Meldingen vil omtale forslaget til forpliktelse, bakgrunnen for målet som er satt og hvordan det kan oppfylles.

Hvilken rolle vil den norske fiskeri og havbruksnæringen spille i de målene Regjeringen her setter seg? 

 

 

Oslo Børs med «grønne obligasjoner» – finansieringskilde for klimavennlig matproduskjon?

Oslo Børs lanserte nylig «grønne obligasjoner» som kan brukes av selskap til å finansiere klimavennlige prosjekter. Hvilket selskap innen fiskeri og havbruk blir det første til å bruke grønne obligasjoner til å finansiere klimavennlig matproduskjon? 

Ifølge verdensbanken ble det utstedt grønne obligasjoner for mer enn 35 milliarder dollar i 2014.

CICERO gir her en mer grundig presentasjon av Oslo Børs sine grønne obligasjoner og deres potensiale: Lenke til CICERO nyhetssak.

 

 

Jonathan Foley: The other inconvenient truth.

Se denne meget gode presentasjonen av Jonathan Foley om miljøkonsekvensene av moderne matproduksjon.

A skyrocketing demand for food means that agriculture has become the largest driver of climate change, biodiversity loss and environmental destruction. At TEDxTC Jonathan Foley shows why we desperately need to begin «terraculture» — farming for the whole planet. 

 

Se filmen her: http://www.ted.com/talks/jonathan_foley_the_other_inconvenient_truth#t-2459

 

« Older Entries Recent Entries »