Klimamarin 2017

Årets Klimamarin konferanse avholdes 7. Desember 2017.

 

Middag 6. desember kl 19:00

Kvelden den 6.desember arrangerer vi middag på Astrum Grill & Raw Bar i toppetasjen på Clarion for deltakere på Klimamarin. Vi håper å se deg der også!

Program 7 desember:

09:00: Registrering

10:00: Åpning

10:05: Veronica Pedersen Åsheim, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet – Regjeringens klimaambisjoner og hva venter regjeringen av sjømatnæringen?

10:25: Svein Sundby, forsker, Havforskningsinstituttet – Klimaendringer: forflytning av stedegne arter og invasjon av nye arter i norske fiskeriområder [PRESENTASJON]

10:45: Ingrid Ellingsen, seniorforsker, SINTEF Ocean AS – Hvilke effekter kan klimaendringer ha på planktonproduksjonen rundt Lofoten og Vesterålen?

11:05: Diskusjon rundt bordene

11:20: Lunch

12:20: Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, Biomar – Hvordan kan nye fôrressurser bidra til å redusere klimaavtrykket til laksen?

12:40: Ketil Aagesen, salgssjef, Siemens – Potensialet for drivstoffreduksjon med elektrifisering av fiskeri- og havbruksflåten. [PRESENTASJON]

13:00: Jørn Eldby, administrerende direktør SINTEF Nord AS Store reduksjoner i klimautslipp ved bruk av Evenes flyplass til eksport av laks. [PRESENTASJON]

13:20: Diskusjon rundt bordene

13:35: Pause

14:00: Axel Stuen Hammer, Principal Consultant, DNV GL – Klimafotavtrykket til sjømat i en bærekraftig verden. [PRESENTASJON]

14:20: Jan Ivar Maråk, assisterende direktør, Fiskebåt – Fiskeflåten vil kutte klimagassutslippene med minst 40%  – er det realistisk? [PRESENTASJON]

14:40: Erik Skontorp Hognes, seniorrådgiver, Asplan Viak – Klimautfordringer og potensielle gevinster ved mer lukket oppdrett. [PRESENTASJON]

15:00: Diskusjon rundt bordene

15:15: Pause

15:45: Alexander Berg, senorrådgiver Klimafinans, CICERO – Grønne obligasjoner – et verktøy for klimafinansiering og miljømessig integritet. [PRESENTASJON]

16:05: Jan Erik Fåne, direktør kommunikasjon og samfunn, Finans Norge – Hvorfor er finansnæringen blitt klimapådrivere?

16:25: Vegar Johansen, administrerende direktør, SINTEF Ocean AS Teknologi for økt lønnsomhet og reduserte klimaavtrykk. [PRESENTASJON]

17:00-17:05: Avlsutning.

 

Klimamarin øker kunnskapen om hvordan fiskeri- og havbruksnæringen kan tilpasse seg global oppvarming og bli en del av fremtiden lavutslippssamfunn.

Klimamarin har en helhetlig tilnærming ved å fokusere på hvordan klimaendringer kan gi både muligheter og utfordringer for næringen.

Klimamarin er arrangert årlig siden 2014.

Program og presentasjoner fra tidligere år finner du i lenkene øverst på siden eller her: 2014,  2015 og 2016