Klimamarin 2018

Program 13. november

11:00-12:30: Registrering

11:30-12:30: Lunch

12:30-14:30: Klimautfordringen – hvor står vi?

14:30-16:30: Hvor klimavennlig er langreist fisk?

16:30-18:00: Virkemidler og nye løsninger

19:00: Middag på Scandic Nidelven

Program 14. november

08.30-11:30: Setter klimaendringene en stopper for vekst i sjømatnæringen?

11:30-13:00: Ambisjoner og paneldebatt

Fem minutters innledning fra hver av deltakerne om deres klimaambisjoner:

  • Norges Fiskarlag – Otto Gregussen
  • Norsk Industri – Stål Heggelund
  • Sjømat Norge – Aina Valland
  • Sjømatbedriftene – fagsjef Kjetil Hestad
  • Bellona  – seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt – utfordrer organisasjonene

Paneldebatt med deltakelse fra publikum

Paneldebatten ledes av forskningssjef Hanne Digre, SINTEF Ocean

12:50: Avslutning

13:00: Lunch

Program Klimamarin 2018