Klimarapportene fra FNs klimapanel – Sammendrag og faktaark

FNs klimapanel har i løpet av det siste året publisert flere delrapporter av sin femte rapport om klimaforandringer. Per i dag har de publisert 3 delrapporter, følg lenkene for å bli sent videre til miljødirektoratets sider med mer info, fakta og sammendrag fra hver delrapport:

Delrapport 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene (The Physical science Basis)

Delrapport 2: Virkninger, tilpasning og sårbarhet (Impacts, Adaptation and Vulnerability) 

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser (Mitigation of Climate Change)

Her er en lenke til FNs klimapanel sin hjemmeside der rapportene også ligger