Dypvannsreker i Nordsjøen – alvorlige konsekvenser når økosystemet allerede er påvirket av klimaendringer

Klimaendringer forventes å få større effekt enn havforsuring på dypvannsreker i Nordsjøen.

Les mer om prosjektet finansiert av Norge Forskningsråd her: Lenke