Er havet løsningen på klimakrisen?

Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale klimapanelet, presenterer rapporten «The Ocean as a Solution to Climate Change» som foreslår 5 tiltak for handling. Rapporten viser at havet kan spille en mye større rolle enn først antatt i å redusere karbonfotavtrykket og begrense global oppvarming.

Tiltakene for handling som blir lagt frem er havbasert fornybar energi, havbasert transport, restaurering av marine økosystemer, sjømat og til slutt lagring av karbon i havbunnen. 

Vi håper å se deg på Klimamarin 2019!

Meld deg på i dag.