Forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen sakker av

Det anerkjente tyske Potsdam Institute for Climate Impact Research har i løpet av sommeren sluppet rapporter og artikler som viser at utslipp av drivhusgasser ikke bare forårsaker global oppvarming, men også forsuring i en hittil ukjent hastighet og Golfstrømmen er i ferd med å sakne.

Både forsuring og endringer i havstrømmene er konsekvenser av klimagassutslipp det er pekt på tidligere. Arbeidet til Potsdam Institute kan vise at endringene i de marine økosystemene skjer raskere og i et enda større omfang enn det mange har antatt. Følg lenkene i teksten for tilgang til artikler og rapporter.