Hvordan kan en klimavinner beholde ledelsen – Nye eksportløsninger for Norsk laks?

Transport kan stå bak en betydelig andel av Norsk laks sitt klimaspor på veien fra fôr til forbruker. Nye og mer energieffektive eksportmetoder vil være viktig for å redusere klimasporet til norsk laks.

Å flytte transport fra vei til vann er et klimatiltak det ofte pekes på også for laksen. Les mer her om et forslag om å frakte opptil 100 trailere med laks fra Trøndelag til Danmark på skip. Bak dette initiativet står Midtnorsk Kysthavnallianse