Kristin Hurum i Cermaq om «hvorfor klimamarin»?

av Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk

Kristin Hurum Cermaq

 

Vi er så heldige at vi fikk med oss Kristin Vibeke Hurum som er Kvalitetsdirektør i Cermaq i programkomiteen for årets klimamarin konferanse og stilte henne noen spørsmål:

 

 

 

 

Hvorfor bidrar din organisasjon til klimamarin?
Klima har stor betydning for oppdrettsnæringen. Værforholdene er viktige for fisken, medarbeiderne, driften, utstyr og lokalisering. Klimamarin er en god anledning til å dele erfaringer og lære mer om de utfordringene næringen står overfor, både hvordan man kan bidra til å redusere påvirkningen og forstå hvordan man best kan tilpasse seg.

Hva synes du personlig er spesielt viktig for sjømatnæringen mht. klimautfordringer -og muligheter?
Klimaendringer er en av de største globale utfordringene vi står overfor. Sjømatnæringen har store muligheter fordi karbonutslippet er lavt sammenlignet med produksjon av proteinrik mat på land. Samtidig er det flere områder der næringen kan redusere sine utslipp og her trenger man leverandørene med på laget.

Om cermaq: Cermaqs visjon er å være et globalt oppdrettsselskap som er ledende i bærekraftig produksjon av salmonider. Cermaq har virksomhet I Chile, Canada og Norge. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. I 2014 hadde Cermaq Group en omsetning på 5,6 milliarder kroner, og et samlet salgsvolum på 136.700 tonn laks og ørret.  Gruppen sysselsetter totalt ca. 4 100 medarbeidere globalt.