LO og NHO sammstemte om abmbisiøse klimamål

LO og NHO ber regjeringen følge EUs ambisiøse klimamål i et felles innspill til den kommende klimameldingen. Blant annet peker de på at det er store muligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet [lenke].

Vi i Klimamarin vil se nærmere på hvilken rolle fiskeri- og havbruksnæringen kan spille i denne omleggingen. Kan man innrette seg slik at omleggingen presenterer muligheter? Eller gir det bare utfordringer og utgifter? 

Les en felles kronikk fra LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund om «Hva kan Norge gjøre for klimaet?» her: Lenke til kronikk