Norsk sjømat en del av klimaforhandlingene i Paris 2015?

I 2014 presenterte Klimamarin konferansen de siste rapportene fra FNs klimapanel (IPPC) og relaterte funn der til sjømatnæringen. Se presentasjoner fra flere av de forskerne bak disse rapportene her.

Det ble en gang for alle slått fast at utslipp av klimagasser må reduseres drastisk. For å få til dette trenger verden samhandling og i desember 2015 møtes verdens ledere i et toppmøte i Paris for bli enige om en ny klimaavtale. 

I forkant av møtet skal alle land levere foreløpige forslag til hvordan de vil kutte. I Norge har det medført en frisk debatt om hvilke mål vi skal sette oss og Regjeringen har foreslått at vi skal kutte norske utslipp med 40% sammenliknet med 1990 og at Norge skal bli en del av EUs klimanettverk. 

6. februar 2015 skal det komme en stortingsmeldingen om ny norsk klimaforpliktelse for perioden etter 2020. Meldingen vil omtale forslaget til forpliktelse, bakgrunnen for målet som er satt og hvordan det kan oppfylles.

Hvilken rolle vil den norske fiskeri og havbruksnæringen spille i de målene Regjeringen her setter seg?