Opptil 1/3 av globale utslipp av drivhusgasser kommer fra landbruket

Globale matsystemer står bak opptil en tredjedel av de globale utslippene av drivhusgasser forteller denne artikkelen fra anerkjente Nature. Videre pekes det på at det å redusere klimapåvirkning fra matproduksjon og distribusjon vil være sentralt for å begrense klimaendringene. 

“The food-related emissions and the impacts of climate change on agriculture and the food system will profoundly alter the way we grow and produce food,” 

Her finner du hele artikkelen: http://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708#/b1 

Her finner du en informativ side om hvor og hvordan landbruket forårsaker utslipp av drivhusgasser: http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions