Oslo Børs med «grønne obligasjoner» – finansieringskilde for klimavennlig matproduskjon?

Oslo Børs lanserte nylig «grønne obligasjoner» som kan brukes av selskap til å finansiere klimavennlige prosjekter. Hvilket selskap innen fiskeri og havbruk blir det første til å bruke grønne obligasjoner til å finansiere klimavennlig matproduskjon? 

Ifølge verdensbanken ble det utstedt grønne obligasjoner for mer enn 35 milliarder dollar i 2014.

CICERO gir her en mer grundig presentasjon av Oslo Børs sine grønne obligasjoner og deres potensiale: Lenke til CICERO nyhetssak.