Vi endrer kosholdet for å redusere egen klimapåvirkning

Sjømat kan være en svært klimaeffektiv måte å produsere mat på – sammenlignet med andre produksjonssystemer for animalsk protein, men bryr forbrukeren seg om dette? Vil den mest klimavennlige maten få noen fordeler i markedet? Dette er vel spørsmål bare fremtiden vil gi et sikkert svar på, men forskning fra Statens institutt for forbruksforskning viser at 1 av 5 nordmenn nå kutter biffen for miljøet. 

«– Det er blitt større bevissthet rundt miljøeffektene av forbruket. Forbrukerne er i større grad klar over de negative konsekvensene av forbruket. Blant annet forbruk av kjøtt og klær er oppe i den politiske debatten og i mediene, sier SIFO-forsker Torvald Tangeland til NRK.»

Se hele nyhetssaken og lenker til SIFO sin forskning her: https://www.nrk.no/norge/flere-kutter-biffen-for-miljoet-1.13204238