Author Archives: klimamarin

Er havet løsningen på klimakrisen?

Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale klimapanelet, presenterer rapporten «The Ocean as a Solution to Climate Change» som foreslår 5 tiltak for handling. Rapporten viser at havet kan spille en mye større rolle enn først antatt i å redusere karbonfotavtrykket og begrense global oppvarming.

Tiltakene for handling som blir lagt frem er havbasert fornybar energi, havbasert transport, restaurering av marine økosystemer, sjømat og til slutt lagring av karbon i havbunnen. 

Vi håper å se deg på Klimamarin 2019!

Meld deg på i dag.

Få siste nytt fra FNs klimapanel på Klimamarin

Presentasjoner fra de to siste IPCC rapportene er et av hovedtemaene på Klimamarin som arrangeres 12.-13. november i Trondheim.

I går slapp FNs klimapanel rapporten som viser at klimaendringene vil føre til dramatiske endringer i havet. Endringer som også kan få alvorlige konsekvenser for sjømatnæringen i Norge og internasjonalt. Vi får økte havtemperaturer, surere hav med mindre oksygen, varmere hav og endringer i fiskebestander

Noen av endringene vil skje selv om vi klarer å kutte utslippene slik Paris-avtalen legger opp til. Forsker Geir Ottersen i Havforskningsinstituttet er en av hovedforfatterne bak rapporten og han kommer til Klimamarin for å presentere de viktigste funnene.

Matproduksjon må endres radikalt

Tidligere i høst kom klimapanelets rapport om hvordan klimaendringene virker på landjorda. Der vises det til at vi trenger en radikal endring i måten vi produserer mat på, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter landområdene i verden. Seniorforsker Anne Sophie Daloz fra Cicero vil presentere hovedtrekkene i rapporten på Klimamarin.

Andre tema på konferansen:

 • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
 • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
 • Hva skal til for å gjøre utbygging av anlegg for havvind mindre konfliktfylt enn anlegg for landvind?
 • Det er ikke nok å redusere CO2-utslippene – vi må fjerne CO2 fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
 • Klimamarin er en lunsj-til-lunsj konferanse på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Meld deg på her

Foredrag fra Klimamarin 2018

Her finner du alle foredragene for årets Klimamarin:

 

 1. Johansen SINTEF Klimamarin2018
 2. Angelvik NFD Klimamarin2018
 3. Wærness Equinor Klimamarin2018
 4. Langeland NHO Klimamarin2018
 5. Alsos Framtiden Klimamarin2018
 6. Skjermo SINTEF Klimamarin2018
 7. Nordtvedt SINTEF Klimamarin2018
 8. Hanssen SINTEF Klimamarin2018
 9. Leistad Enova Klimamarin2018
 10. Jafarzadeh SINTEF Klimamarin2018
 11. KarlssonDrangsholt Bellona Klimamarin2018
 12. Bøe NTS Klimamarin2018
 13. Hygen MeteorologiskInstitutt Klimamarin2018
 14. Gregussen Norges Fiskarlag Klimamarin2018
 15. Jutfelt NTNU Klimamarin2018
 16. Olsen NTNU Klimamarin2018
 17. West Cicero Klimamarin2018

Vi endrer kosholdet for å redusere egen klimapåvirkning

Sjømat kan være en svært klimaeffektiv måte å produsere mat på – sammenlignet med andre produksjonssystemer for animalsk protein, men bryr forbrukeren seg om dette? Vil den mest klimavennlige maten få noen fordeler i markedet? Dette er vel spørsmål bare fremtiden vil gi et sikkert svar på, men forskning fra Statens institutt for forbruksforskning viser at 1 av 5 nordmenn nå kutter biffen for miljøet. 

«– Det er blitt større bevissthet rundt miljøeffektene av forbruket. Forbrukerne er i større grad klar over de negative konsekvensene av forbruket. Blant annet forbruk av kjøtt og klær er oppe i den politiske debatten og i mediene, sier SIFO-forsker Torvald Tangeland til NRK.»

Se hele nyhetssaken og lenker til SIFO sin forskning her: https://www.nrk.no/norge/flere-kutter-biffen-for-miljoet-1.13204238  

 

Jonathan Foley: The other inconvenient truth

Dette TED innlegget om mat og miljø forteller om flere ukomfortable sannheter og hvorfor vi må lage redusere miljøpåvirkning og produsere mat mer effektivt: 

«A skyrocketing demand for food means that agriculture has become the largest driver of climate change, biodiversity loss and environmental destruction. Jonathan Foley shows why we desperately need to begin «terraculture» — farming for the whole planet.» [lenke til TED sin side her]

 

Klimamarin 2015 i media

Både bransjepresse og aviser var tilstede på Klimamarin 2015, her er noen av nyhetsakene fra konferansen:

Workshop Klimaendringer, tilpasningsstrategier og innovasjon i oppdrettsnæringen

Grete K. Hovelsrud, prosjektleder ved Nordlandsforskning inviterer i forkant av Klimamarin (Tirsdag 17. november 08:30-10:45) til en workshop «Klimaendringer, tilpasningsstrategier og innovasjon i oppdrettsnæringen» på Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Hovedmålet med denne workshopen er å styrke samarbeidet mellom forskere, næring og myndigheter for å utveksle og utvikle kunnskap om innovasjon og tilpasning til  klimaendringer i oppdrettsnæringen.

Deltakelse på workshopen er gratis. Kontakt Grete K. Hovelsrud for spørsmål og påmelding: gho@nforsk.no

Se program og mer info her: Invitasjon til workshop KlimaMarin 2015.

Amerikas 3de største bank: Bremsing lønner seg

Citibank, den 3de største banken i Amerika, viser i en av sine siste rapporter, «ENERGY DARWINISM II Why a Low Carbon Future Doesn’t Have to Cost the Earth», at å bremse global oppvarming kan være den mest lønnsomme utviklingen, fremfor «business as usual» med en margin på flere trillioner USD, det vil si mer enn 5 000 000 000 000 NOK.

De forklarer dette blant annet med fallende priser på fornybar energi og mer energieffektive løsninger. I tillegg til økonomien peker de selvsagt på all den risikoen vi unngår med å bremse global oppvarming. 

Les hele rapporten her: Lenke

Citibank har også satt seg høye mål for å finansiere klimavennlige løsninger:

«$100 Billion Environmental Finance Initiative: Citi will lend, invest and facilitate $100 billion over 10 years (2014-2023) towards activities that reduce the impacts of climate change and create environmental solutions that benefit people and communities.»

« Older Entries